UL3133硅胶绝缘电线

详细信息
1.额定电压:600V
2.温度范围: -60℃~ +150℃
3.试验电压: 2000V
4.导体: 镀镍、镀银、镀锡铜线
5.绝缘体: 硅橡胶
6.颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿

导体 绝缘体 电气特性
线号 导体构造
NO.×φ mm
直径
mm
标称厚度
mm
完成外径
mm
最大外径
mm
导体电阻 Cuc, c 20 ℃
ohm/km
28 7×0.12 0.37 0.76 1.89 2.1 218
26 7×0.15 0.46 0.76 1.98 2.18 145.65
24 7×0.20 0.61 0.76 2.13 2.33 93.25
22 7×0.25 0.79 0.76 2.31 2.51 56.8
20 7×0.30 0.92 0.76 2.44 2.64 40.1
18 7×0.40 1.19 0.76 2.71 2.91 23
16 7×0.50 1.53 0.76 3.05 3.25 14.6

适用范围:适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器等引出连接线

发送询盘